Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını ve işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.


Bu SİTE'de sunulan hizmetler Hacıali Tekstil Dayanıklı Tük. Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "Hacı AVM" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi Hacı AVM olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Hacı AVM'ye aittir.


İşbu kullanım koşullarını Hacı AVM gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek kişi, Hacı AVM tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


Hacı AVM, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


1-TANIMLAR


SİTE: Hacı AVM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 


ÜYE: Hacı AVM'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Hacı AVM tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Aynı TC Kimlik numarası ile birden fazla üyelik temin edilemez.


KULLANICI: Hacı AVM web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.


LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.


İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.


WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek kişilerle Hacı AVM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimlik bilgileri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iş adresi, çalıştığı işyeri ve unvanı, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.


2-HİZMETLER


Hacı AVM'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.


Hacı AVM'nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Hacı AVM’ye ait www.hac-avm.business.site adresinde satışa sunulan ürünlerin, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde, yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; “malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye ayıpsız olarak teslimidir.

 

Hacı AVM, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. ÜYE veya KULLANICIların tümü bu hususu baştan kabul etmiş sayılır.


SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için ÜYE veya KULLANICIların, Hacı AVM tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Hacı AVM, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


3-GENEL HÜKÜMLER


SİTE üzerinden, Hacı AVM'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Hacı AVM'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Hacı AVM bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Hacı AVM 'nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.


Hacı AVM, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Hacı AVM'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

Hacı AVM, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Hacı AVM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Hacı AVM ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hacı AVM'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


İşbu SİTE'nin sahibi Hacı AVM'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Hacı AVM'nin ya da Hacı AVM'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hacı AVM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Hacı AVM hizmetlerini, Hacı AVM bilgilerini ve Hacı AVM'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Hacı AVM'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak Hacı AVM'nin yazılı izni ile mümkündür.


Hacı AVM, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Kişisel Verilerin Korunması Politikası" ve "Çerez Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Hacı AVM aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin Üyenin kimlik bilgileri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iş adresi, çalıştığı işyeri ve unvanı, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma, iletişim ve tebligat gibi amaçlarla da kullanabilir.


4-SORUMLULUK


Hacı AVM, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Hacı AVM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


5-SÖZLEŞMENİN DEVRİ


Hacı AVM, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir kişiye devredemez.


6-MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hacı AVM işbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde yer alan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hacı AVM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hacı AVM'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


7-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8-YÜRÜRLÜK VE KABUL

 

İşbu “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Hacı AVM tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Hacı AVM, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
0 (544) 461 23 39